video-clip
Ngày đăng: 14/09/2019  
 
strange-photo
Ngày đăng: 14/09/2019  
 
certify-photo
Ngày đăng: 14/09/2019  
 
activity-photo
Ngày đăng: 14/09/2019  
 
human-resource
Ngày đăng: 14/09/2019  
 
organization-chart
Ngày đăng: 14/09/2019  
 
core-values
Ngày đăng: 14/09/2019  
 
vision-and-mission
Ngày đăng: 14/09/2019  
 
history-company
Ngày đăng: 14/09/2019  
 
about-company
Ngày đăng: 14/09/2019  
 

Contact information

SANDO Co., Ltd.

Head: 64 Street No.9, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Office: 61A Street No.8, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Factory 1: Group 6, Ward 4, Vinh Tan Ward, TX. Tan Uyen, Binh Duong

Factory 2: Lot LF22, Road No. 2, Xuyen A Industrial Park, My Hanh Bac, Duc Hoa, Long An

https://sando.com.vn

© SANDO 2004 - 2024. MST: 0303567782, foundation day: 16/11/2004

Developed by KhaLa.

Follow Us

" title="Gọi tư vấn">